Hammare arbetshanskar och skyddsglasögonHela personalen på Nässjö Trä & Pallservice AB

Om oss


Nässjö Trä & Pallservice AB har funnits sedan 2000 och arbetar i egna lokaler som är belägna i Nässjö .

Den 20 juli 2015 förvärvades Nässjö Trä & Pallservice AB av Jim Du Rietz och Tomas Lago.

- Vi ska fortsätta arbeta och driva företaget i samma framåtanda som tidigare och ser fram emot att möta såväl gamla som nya kunder.

Välkommen till oss!
Jim Du Rietz och Tomas Lago


Våra mål
Hög kvalitet

Hög leveranssäkerhet

Korta leveranstider

Stor flexibilitet efter kundens önskemål  
Anpassad logistik för kunden


Våra licenser


  • Vi är licensierade (A-28)  av Det Norske Veritas för reparation av EUR –pall
  • Vi är certifierade (SE-F5218) av Jordbruksverket att produktion av träemballage uppfyller kraven på behandling och märkning enligt FAO:s standard ISPM15.
  • Vi är medlemmar i PAREBO (licencierade Pallreparatörers Branschorganisation)
© 2011 Nässjö Trä & Pallservice