Märkning av EUR pallar

Lagrade EUR pallar

Värmebehandling


Allt fler länder kräver att lastpallar som förs in i landet ska vara värme- behandlade enligt FOA:s standard ISPM15. FAO är FN:s organ för livsmedels- och jordbruksfrågor. Avsikten med kraven är att förhindra spridning av skadeinsekter.

Standarden kräver att virket under behandlingen ska ha en temperatur av minst 56 grader i kärnan under minst 30 minuter. Uppvärmningen tar död på eventuella skadeinsekter. Efter behandlingen stämplas pallen med godkänd märkning enligt ISPM

Reparation av ISPM 15 märkta pallar
Ersättningsvirket ska vara behandlat och märkt, gammal märkning vara kvar och fullt läsbar. Ca 1/3 av emballagedelarna får bytas på detta sätt.
Är märkningen inte läsbar ska emballaget värmebehandlas om enligt punkt. 
Äldre pallar som värmebehandlas på nytt ska märkas om och gammal märkning tas bort eller målas över.
Märkningen skall uppfylla följande krav
Vara väl synlig
Placerad på två motstående sidor av emballaget
Vara permanent och inte kunna flyttas
Vara tydligt läsbar
Färgerna rött och orange får ej användas då de är reserverade för farligt gods
© 2011 Nässjö Trä & Pallservice