Bygger EUR pall  Ny EUR pallLagar gammal EUR pall

EUR pallar

Vi tillhandahåller både nya och renoverade EUR-pallar. Standarden används av ett flertal europeiska länder och är anpassad för transport med lastbil och järnväg.

Reparation av lastpallar

EUR-pallar ska klara bestämda belastningskrav och de får bara repareras av licensierade företag. Vi är certifierade (A-28) av Det Norske Veritas för reparation av EUR-pall och vi får årligen besök från DNV inspektion som

kontrollerar att reparationerna bedrivs enligt de riktlinjer som licensen kräver.

I de fall lastpallen omfattas av flera fel

utrangeras den och blir till B-pall, som avidentifieras genom att märkningarna på EUR-klossarna övermålas. Pallar av sämre kvalitet än B-pall skrotas och kasseras, vilka återvinns genom flisning.

 

Våra mål
Hög kvalitet

Hög leveranssäkerhet

Korta leveranstider

Stor flexibilitet efter kundens önskemål  
Anpassad logistik för kunden
© 2011 Nässjö Trä & Pallservice