bild

Halvpall

Begagnad halvpall. Perfekta pallen för lättare och mindre gods. Mått 800×600

Ny halvpall. Värmebehandlad ny Halvpall finns med 4, 5, 6, 7 lockbrädor eller tät. Mått 800×600