bild

Miljö och kvalitet

För att främja en hållbar utveckling arbetar vi aktivt för att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Vi informerar och utbildar våra medarbetare för att motivera ett miljötänkande i det dagliga arbetet.

De produkter som vi tillhandahåller ska tillfredställa våra kunders krav och vi ska i verksamhetens alla delar agera som en professionell partner. Leveranser ska ske med största möjliga precision. I alla kundrelationer ska vi hålla en hög servicegrad och på ett positivt sätt hantera eventuella problem.