bild

Värmebehandling

Allt fler länder kräver att lastpallar som förs in i landet ska vara värme- behandlade enligt FOA:s standard ISPM15. FAO är FN:s organ för livsmedels- och jordbruksfrågor. Avsikten med kraven är att förhindra spridning av skadeinsekter.

Standarden kräver att virket under behandlingen ska ha en temperatur av minst 56 grader i kärnan under minst 30 minuter. Uppvärmningen tar död på eventuella skadeinsekter. Efter behandlingen stämplas pallen med godkänd märkning enligt ISPM.

Reparation av ISPM 15 märkta pallar

  • Ersättningsvirket ska vara behandlat och märkt, gammal märkning vara kvar och fullt läsbar. Ca 1/3 av emballagedelarna får bytas på detta sätt. Är märkningen inte läsbar ska emballaget värmebehandlas om enligt punkt.
  • Äldre pallar som värmebehandlas på nytt ska märkas om och gammal märkning tas bort eller målas över.

Märkningen skall uppfylla följande krav

  • Vara väl synlig
  • Placerad på två motstående sidor av emballaget
  • Vara permanent och inte kunna flyttas
  • Vara tydligt läsbar
  • Färgerna rött och orange får ej användas då de är reserverade för farligt gods